Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Dit normenoverzicht geeft een overzicht van veel voorkomende normen met betrekking tot werkzaamheden die betrekking hebben op het gebied van de CKB-regeling. Het overzicht is niet uitputtend. De genoemde normen zijn regelmatig aan verandering onderhevig. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk de juiste normen op het werk van toepassing te verklaren. Certificaathouder heeft in dit kader een informatieplicht om zich te informeren over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en bestekvoorwaarden en dient zich ervan te vergewissen dat de juiste en actuele normen gebruikt worden.

 

Download de bijlage


< Terug naar overzicht