Update:

Opleidingen en functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de gewijzigde functies
Bekijk de gewijzigde opleidingen

CKB: Borging kwaliteit ondergrondse infra

Eind september 2021 heeft de Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (Stichting CKB) de CKB-regeling versie 2022 gepubliceerd. Deze versie is ten opzichte van de eerdere versie 2019 geheel vernieuwd en passend gemaakt op de huidige marktomstandigheden. Om een ieder op de hoogte te brengen was er 25 januari 2022 een online bijeenkomst. Lees verder voor een terugblik en meer informatie.

 

Klankbordcommissie

Naar aanleiding van verschillende overleggen met belanghebbenden over de invoering van de CKB-regeling 2022, blijkt dat er nog veel onduidelijkheden zijn bij de betrokken partijen. Buiten de communicatie op de CKB-site naar opdrachtgevers en certificaathouders en de bijeenkomst op 25 januari 2022, gaat Stichting CKB met behulp van de klankbordcommissie in het voorjaar 2022 verder draagvlak creëren en onduidelijkheden en knelpunten wegnemen.

 

Terugkoppeling bijeenkomst en uitstel regeling

Tijdens de online bijeenkomst van Stichting CKB heeft Piet van der Hoorn de deelnemers meegenomen in het waarom, de aanpak en de uitkomsten (wijzigingen) van de gemoderniseerde CKB-regeling. Duidelijk naar voren kwam de gemeenschappelijke behoefte van zowel opdrachtgevers, certificaathouders als certificerende instellingen dat het CKB de relevante processen passend bij de behoefte van de markt, bewezen en eenduidig vastlegt om de kwaliteit en veiligheid in de hele keten te borgen, met een minimale auditlast. Om deze gemeenschappelijke behoefte in de keten met elkaar te realiseren moeten er tijdens de implementatie fase bestaande en nieuwe knelpunten worden weggenomen en de voortgang van de implementatie worden gevolgd bleek uit de presentaties van zowel Jeroen Grond, Erik Prins en Wouter van Riel. Hiervoor is een klankbordcommissie in het leven geroepen. De implementatie van de CKR-regeling 2022 is uitgesteld met een half jaar naar 1 juli 2022.

 

Wil jij deel uit maken van de klankbordcommissie of heb je vragen over de implementatie? Laat dit weten via email. De bijeenkomst is hier terug te kijken, de gehouden presentatie is hier te downloaden.

Overig nieuws

17.4.2024

Laatste aanpassingen in de opleidingstabel van de CKB

18.3.2024

Komende wijzigingen in de CKB-Opleidingstabel

14.3.2024

Training voor nieuwe bedrijven die het CKB-certificaat willen halen op 12 juni 2024