Welkom op de vernieuwde website van Stichting CKB

Gecertificeerde CKB bedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Zoek gecertificeerde CKB bedrijven

Uw bedrijf laten certificeren?

Niet alle Certificerende Instellingen (CI) mogen audits uitvoeren en certificaten uitgeven.  Alleen de door de stichting CKB gecontracteerde CI’s zijn hiertoe bevoegd.

 

BEKIJK DE CERTIFICERENDE INSTELLINGEN (CI)