Borging kwaliteit ondergrondse infra

Stichting CKB

De Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (Stichting CKB) is in 1998 opgericht door opdrachtgevers en aannemers in de kabel- en leidingenbranche met het doel de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden van de buizen- en kabellegbedrijven middels certificatie van beheerssystemen te bevorderen.

De Regeling is een uiteenzetting van aanvullende eisen ten opzichte van de voor de organisatie noodzakelijke ISO 9001 en Gezond- en Veilig Werken eisen, VCA of ISO 45001, waaraan een bedrijf in de ondergrondse infrastructuur dient te voldoen voordat het een CKB-certificaat kan verkrijgen.

 

 

 

 

De Regeling is een uiteenzetting van aanvullende eisen ten opzichte van de voor de organisatie noodzakelijke ISO 9001 en Gezond- en Veilig Werken eisen, VCA of ISO 45001, waaraan een bedrijf in de ondergrondse infrastructuur dient te voldoen voordat het een CKB-certificaat kan verkrijgen.

Missie

De stichting CKB staat voor het borgen van de kwaliteit bij de aanleg-, montage- en onderhoudswerkzaamheden van energie, water en telecomnetwerken. Samen met de (infra-) netwerkbeheerders en de aannemers draagt de stichting CKB zorg voor een transparant en eenduidig schema waarop de certificaathouders worden getoetst. Uitgangspunt is dat het CKB certificaat voor de opdrachtgevers een uniform waarborgscertificaat is waarbij zij de certificaathouder niet separaat hoeft te toetsen en voor alle aangesloten netwerkbeheerders dezelfde eisen gelden.

 

De kwaliteit wordt geborgd door het specificeren van eisen aan:

  • de opleiding van de vakmensen
  • de toepassing van de juiste werkinstructies
  • de uitvoerende taken binnen de processen

 

De eisen m.b.t. het borgen van de kwaliteit worden gevalideerd door het uitvoeren van audits door de CI ‘s. Door de eisen jaarlijks te verifiëren houdt de Stichting CKB de regeling actueel.

Doelstellingen

Faciliteren van de opdrachtgevers - opdrachtnemers relatie d.m.v.:

  • Afstemmen van duidelijke eisen en normen die breed toepasbaar zijn voor de uitvoerende taken binnen de processen;
  • Uniforme verificatie door CI’s bij certificaathouders.

 

Borgen van de kwaliteit:

  • Opgeleide vakmensen bij certificaathouders;
  • Geen montagefouten of andere defecten aan de netwerken waardoor de integriteit in het geding komt;
  • Geen ongevallen en/of letsel.

Draagvlak

De certificatieregeling is op initiatief van de stichting CKB opgesteld door (vertegenwoordigers van) opdrachtgevers en opdrachtnemers in de kabel- en buizenlegbranche. De volgende partijen nemen deel in de stichting CKB:

De CKB is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie. De CKB kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd correct is. Er kan aan de informatie geen rechten worden ontleend. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen verzoeken wij je vriendelijk contact met ons op te nemen.

Nieuws

28.6.2022

Uitnodiging Kick-off CKB regeling 2022

14.3.2022

Antwoorden op diverse vragen naar aanleiding van de nieuwe CKB regeling

3.2.2022

CKB: Borging kwaliteit ondergrondse infra