Update:

Opleidingen en functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de gewijzigde functies
Bekijk de gewijzigde opleidingen

De regeling en bijlagen

De regeling en bijlagen

De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (de regeling) is opgezet voor certificatie van kabelleg- en buizenlegbedrijven die werkzaam zijn in de aardgas-, drinkwater-, warmtedistributie-, energie- en informatiesector. De regeling is een uiteenzetting van eisen waaraan een kabelinfra- en/of buizenlegbedrijf dient te voldoen voor het verkrijgen van een kwaliteitsverklaring. De eisen hebben betrekking op het kwaliteitssysteem, mensen en middelen, arbo en milieu en op financiële, fiscale en administratieve aspecten. De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als een "certificaat". Het certificaat kent een geldigheidstermijn van drie jaar, waarna het telkens voor een periode van drie jaar kan worden verlengd. Opgemerkt wordt dat de kwaliteit van werken aan de ondergrondse infrastructuur niet alleen bepaald wordt door de certificaathouder, maar ook door haar opdrachtgever. De onderlinge communicatie en afstemming van kwaliteits- en veiligheidssystemen van de opdrachtgever (denk aan ISO 9001 en VCA) met het CKB-systeem van de certificaathouder is daarin belangrijk. Maar ook het transparant, eenduidig en consequent toepassen van deze regeling c.q. het certificaat draagt bij aan de totale kwaliteit van de ondergrondse infrastructuur in het algemeen en van de werken van een certificaathouder in het bijzonder.

 

 

 

Certificatieregeling kabelinfrastructuur en buizenlegbedrijven