Update:

Opleidingen en functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de gewijzigde functies
Bekijk de gewijzigde opleidingen

Certificerende Instellingen (CI)

CKB Certificaat

Bedrijf CKB laten certificeren

Wil je in aanmerking komen voor een CKB certificaat dan moet je onderstaande punten binnen je bedrijf op orde hebben of krijgen:

 

  • Een werkend ISO9001
  • VCA bedrijfscertifcaat
  • Een werkend kwaliteitsmanagement systeem
  • Werk je processen uit
  • Personeel met de juiste diploma's
  • Ken en werk conform de regeling

 

De CKB Certificaten worden afgegeven door certificerende instellingen (CI) die namens de stichting CKB zijn gecontracteerd. Deze instellingen controleren ook na de afgifte van een certificaat of de gecertificeerde bedrijven blijven voldoen aan de gestelde eisen, en treffen zo nodig maatregelen. In het uiterste geval kan het certificaat worden ingetrokken.

 

Systeemcertificatie

Certificerende instellingen die erkende CKB certificaten uitgeven, moeten hiervoor ISO/IEC 17021 geaccrediteerd zijn. In deze norm staan de eisen vermeld, waar een certificerende instelling aan moet voldoen.

 

De belangrijkste speerpunten binnen deze norm zijn:

 

  • Onafhankelijkheid
  • Onpartijdigheid
  • Competentie
  • Vastleggen en borgen van certificatieproces

 

De CI nemen deel aan het Harmonisatieoverleg en wonen de vergaderingen van het CCvD bij. Zij hebben in het CCvD een adviserende rol zonder stemrecht.

 

Kosten CKB-certificaat

De jaarlijkse kosten bedragen per 1 januari 2023 €750 per certificaat per jaar.

De certificerende instellingen

Aboma Certification B.V.

Postbus 141

6710 BC Ede (Gld)

0318 691920

Wouter Riel

info@abomacertificering.nl

 

 

 

 

Bureau Veritas Certification B.V.

Postbus 2620

3800 GD Amersfoort

088 4505500

Marcel Arends

MARCEL.ARENDS@BUREAUVERITAS.COM

KIWA Nederland B.V.

Postbus 70

2280 AB Rijswijk

088 9984400

Erik van Hulten

ERIK.van.hulten@KIWA.NL