Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Tijdelijke maatregel ten aanzien van kritische tekortkomingen

Met de introductie van de CKB regeling 2023 en het uitfaseren van de leeftijdsdispensatie, ervaart de stichting CKB meer opmerkingen en tekortkomingen tijdens audits met betrekking tot de opleidingen van de vakkrachten. Door geen dispensaties meer te verlenen wordt de druk op de aannemers hoger doordat vakkrachten onvoldoende of niet gekwalificeerd lijken te zijn. Zij blijken niet in het bezit te zijn van de juiste diploma’s, maar wel veel ervaring te hebben in hun vakgebied.

 

Uitleg tijdelijke maatregel


De Stichting CKB stelt vast dat er een aanpassing op het CKB-beleid moet worden gemaakt met betrekking tot opleiden, ervaringstoetsen en/of persoonlijke dispensatie. We zoeken de oplossing in een (verkorte) opleiding (op maat), een theorie/praktijk/examentoets waarmee medewerkers een volwaardig diploma kunnen behalen of het toevoegen van diploma’s/certificaten bij behaalde opleidingen in het verleden in de Opleidingstabel. Waar bovenstaande oplossingen niet toereikend zijn, kijken we naar persoonlijke dispensatie als allerlaatste maatregel.
Om deze aanpassing te kunnen doen, zullen we allereerst goed in beeld moeten hebben waar de issues zitten. Daar heeft de CKB uw hulp bij nodig. We willen u daarom vragen de CKB een overzicht te sturen van uw medewerkers waarvan de diploma’s niet in orde/compleet (gebleken) zijn. In dit overzicht zien wij graag de volgende gegevens:

 

  • Huidige functie.
  • Werkervaring, Curriculum Vitae (CV).
  • Genoten opleidingen met behaalde datum diploma.
  • (Kritische) Tekortkoming van de audit (indien aanwezig).
  • Akkoord van de medewerker dat deze informatie met de stichting CKB wordt gedeeld.

 

De genoemde behaalde certificaten en diploma’s hoeven niet meegestuurd te worden. Wij vertrouwen erop dat de juiste informatie wordt toegestuurd. De certificaten en diploma’s zullen bij een audit door de auditor steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

Termijn

 

Wij zien uw overzicht uiterlijk 20 oktober 2023 tegemoet, via het algemene mailadres van de CKB. Alle toegestuurde informatie zal binnen de Stichting CKB vertrouwelijk worden behandeld door de leden van de Projectgroep Opleidingen (PGO) en niet met derden worden gedeeld. Wij gaan ervan uit dat deze maatregel veel problemen gaat oplossen en danken u alvast hartelijk voor uw medewerking. Mochten er nog vragen zijn, neem contact op met het secretariaat.

Overig nieuws

29.8.2023

Nieuwe datum CKB-training om vertrouwd te raken met de vernieuwde regeling

14.6.2023

Kiwa reikt eerste certificaat CKB 2023 uit aan FUES

1.2.2023

Stichting CKB presenteert de nieuwe Regeling 2023!