Update:

Opleidingen en functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de gewijzigde functies
Bekijk de gewijzigde opleidingen

Komende wijzigingen in de CKB-Opleidingstabel

De stichting CKB staat voor het borgen van de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden bij de aanleg-, montage- en onderhoudswerkzaamheden in de ondergrondse infra. Eind vorig jaar hebben wij een uitvraag gedaan naar datgene waar jullie als certificaathouders tegenaan lopen. Naar aanleiding hiervan heeft de Projectgroep Opleidingen (PGO) een aantal voorstellen gedaan richting het Centraal College van Deskundigen (CCvD). Het CCvD heeft onderstaande voorstellen van de PGO overgenomen en daarmee besloten de volgende wijzigingen in functies door te voeren in de opleidingstabel. Deze wijzigingen worden de komende weken doorgevoerd in de opleidingstabel en worden in het logboek opgenomen.

 

Projectleider

Het CCvD heeft het besluit genomen de projectleider niet meer als functie te benoemen in de CKB. De projectleider heeft geen aantoonbare rol in de procesbijlage- en procestabel en is geen onderdeel van het proces. Er is niet specifiek benoemd wat zijn aandeel is en heeft geen beschermende rol in het proces met desbetreffende eis. Het is de keuze aan het bedrijf om een projectleider in te zetten., deze hoeft niet meer te voldoen aan de CKB.

Let op: deze aanpassing is alleen van toepassing voor de processen Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. Voor het proces sleufloze technieken blijft de projectleider vooralsnog bestaan.

 

Hiërarchisch en Operationeel leidinggevende

Ook voor de functie hiërarchisch en operationeel leidinggevende is het besluit genomen deze niet meer als functie te benoemen in de CKB. De hiërarchisch en operationeel leidinggevende is geen onderdeel van het proces en er zit geen aanwijzing aan. Het is de keuze aan het bedrijf om deze functie in te zetten en deze hoeft niet meer te voldoen aan de CKB. Van toepassing voor de processen Kabelinfrastructuur, Buizenlegbedrijven en Sleufloze technieken.

 

Uitvoerder

Er zijn veel vragen binnengekomen over uitvoerder zonder de juiste papieren. Er wordt vanuit de PGO geen dispensatie gegeven op ervaring. De eis vanuit de CKB met betrekking tot het hebben van een uitvoerdersdiploma blijft daarom bestaan. Wel zijn we in gesprek met de aanbieders BOB-KOB en KIWA of er een verkort traject van de uitvoerdersopleidingen mogelijk is voor personen die al jaren uitvoerder zijn.  

 

Mochten er nog vragen zijn, graag even contact.

 

Overig nieuws

19.4.2024

Laatste aanpassingen in de opleidingstabel van de CKB

28.6.2023

Tijdelijke maatregel ten aanzien van kritische tekortkomingen

1.2.2023

Stichting CKB presenteert de nieuwe Regeling 2023!