Invoering CKB-regeling 2022 uitgesteld

Afgelopen week heeft het bestuur van de Stichting CKB besloten, naar aanleiding van verschillende overleggen met belanghebbenden, de invoering van de CKB-regeling 2022 met een half jaar uit te stellen.

 

Wat betekent dat?

Uit deze overleggen, met onder andere de certificerende instellingen, is gebleken dat als de regeling op 1 januari 2022 van kracht zou zijn, er nog te veel onduidelijkheden zouden zijn bij de betrokken partijen. Daarnaast wordt de implementatie van de nieuwe regeling de laatste weken ook nog eens bemoeilijkt door de aangescherpte coronamaatregelen. Het houden van bijeenkomsten is momenteel niet mogelijk en het uitleggen van de regeling op afstand via Microsoft Teams verloopt moeizaam. Stichting CKB gaat met behulp van de klankbordcommissie in het voorjaar van 2022 verder draagvlak creëren en de resterende onduidelijkheden en knelpunten wegnemen.

 

Aanmelding bijeenkomst 25 januari 2022

Het bestuur vertrouwt erop dat deze time-out alle betrokkenen voldoende tijd geeft voor een solide invoering van de nieuwe CKB-regeling in het derde kwartaal van 2022. De bijeenkomst van 25 januari 2022 gaan we gebruiken om je verder op de hoogte te brengen van de vorderingen omtrent de implementatie. Als je je nog niet hebt aangemeld, nodigen we je hierbij nogmaals uit. Stuur ons een mail en wij zorgen dat je een uitnodiging ontvangt.

Overig nieuws

9.11.2021

Feedback op CKB-regeling 2022 serieus onderwerp van gesprek

30.9.2021

Nieuwe CKB regeling 2022

Continue verbeteren van het onderwijs van de machinisten
23.4.2021

Continue verbeteren van het onderwijs van de machinisten