Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Uitnodiging "CKB gaat moderniseren"

Graag nodigen wij u uit voor de vervolg bijeenkomst “CKB gaat moderniseren” van de Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven.

19-12-2019

Locatie

Donderdag 21 november 2019

14.00 –17.30 uur

Bouw & Infra Park te Harderwijk

Programma

 • 13.30-14.00 Inloop
 • 14.00-14.10 Opening door de dagvoorzitter,André Boumans
 • 14.10-14.30 De regeling, Bianca Peper
 • 14.30-14.50 Eén opleidingstabelen vernieuwde website, Ed Verhagen
 • 14.50-15.10 Vereenvoudigen van de processen, Jochen Tulp
 • 15.10-15.30 Visie op de markt, Jeroen Grond
 • 15.30-15.50 Visie Bouwend Nederland op belang CKB,Harold Lever
 • 15.50-16.10 Samenvatting en overdracht voorzitterschap
 • 16.10-16.30 Toekomstvisie door nieuwe voorzitter, Jochen Tulp
 • 16.30-17.30 Afsluiting met aansluitend een netwerkborrel

 

Graag horen wij of op uw komst gerekend mag worden via een mail naar info@ckb.nl, uiterlijk dinsdag 19 november 2019.

 

Tijdens de bijeenkomst bij Bouwend Nederland op 28 november 2018 sprakde achterban van de Stichting CKB zich uit over de wens tot modernisering. De CKB heeft het afgelopen half jaar meerdere sessies gehouden om te ontdekken hoe de CKB-regeling aan de huidige maatstaven kan voldoen.

 

We hebben aan de hand van de behoeften van het college van deskundigen onderscheid gemaakt in vier aandachtsgebieden: markt, opleidingen, regeling en processen.

 

 1. De markt richt zich op de expertise van de stichting CKB, een eenduidige scope en het opnieuw onder de aandacht brengen van de CKB bij de branche (opdrachtgevers en opdrachtnemers).
 2. De groep opleidingen onderzoekt samen met de beheergroepen van BEI/VIAG en VeWa of de diverse opleidingstabellen kunnen worden samengevoegd en hoe de opleidingseisen van ProRail hieraan kunnen worden toegevoegd. Het doel is dat in deze nieuwe opleidingstabel alle opleidingen voor de BEI, VIAG, VEWA, KIAD en ProRail maar ook de vaktechnische opleidingen ondergebracht gaan worden.
 3. Met de regeling wordt de CKB regeling zelf bedoeld. In de regeling staan bepalingenwaaraan de bedrijven bovenop ISO 9001, VCA of ISO 45001 moeten voldoen. De groep richt zich op de HLS-structuur van ISO 9001 om zo in de CKB-regeling te beschrijven waar er voor de CKB aanvullende eisen worden gesteld.Dit moet in de nieuwe regeling duidelijker worden.
 4. De processen worden tegen het daglicht gehouden. Zijn de processen in scopes kabels, buizen en sleufloze technieken nog wel up tot date en voldoende afgebakend? De groep processen bekijkt de categorieverdeling en maakt een voorstel voor de nieuwe regeling.

 

Kortom, we zij volop bezig met de modernisering van het CKB. Wilt u ook bijdragen aan een actief CKB, meld u zich dan bij het secretariaat.

 

Graag tot 21 november a.s.!

Overig nieuws

1.2.2023

Stichting CKB presenteert de nieuwe Regeling 2023!

1.2.2023

Verhoging certificaatafdracht CKB-certificaat per 1 januari 2023

28.6.2022

Uitnodiging Kick-off CKB regeling 2022