Update:

Opleidingen en functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de gewijzigde functies
Bekijk de gewijzigde opleidingen

Professionalisering graven in het onderwijs

Begin 2018 startte het programma Professionalisering graven vanuit het SOMA College en zijn verschillende subsidie mogelijkheden onderzocht. Het doel van het programma is het ontwikkelen van betere graafprocessen en -technologie en een continue verbetering van het onderwijs van de machinisten door onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid samen te koppelen. De vier projecten, feedback ondersteuningssysteem voor docenten, betere kwaliteit simulatortrainingen, living lab en module schadevrij graven, moeten bijdragen aan het doel. Lees verder als je per project wilt weten hoe het er nu voor staat!

 

Feedback ondersteuningssysteem voor docenten

Om realistisch te trainen gebruikt het SOMA College echte machines. Onder meer vanwege de eigen veiligheid kan een docent slechts een beperkt aantal studenten gelijktijdig instrueren op de oefenplaats. De wens bestaat om trainingen te optimaliseren, zodat docenten beter kunnen instrueren en studenten leren hoe ze veilig kunnen werken. Aan de hand van de ervaringen met het prototype feedback systeem is het systeem verrijkt met een camera. Er is een GoPro-camera aangeschaft om real life beelden te kunnen toevoegen aan het systeem, en inmiddels is de GoPro multi-inzetbaar gebleken. De camera wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het opnemen van filmpjes om theorielessen te verrijken met praktijkvoorbeelden. Bovendien is de aansluiting gezocht met het GoPro Learning Communities project van stichting BLEI. De focus de komende tijd ligt op de door ontwikkeling van het systeem en implementatie van het systeem in het onderwijs.

 

Betere kwaliteit simulatortrainingen

Het doel is om de effectiviteit en realiteit van simulatortrainingen te verbeteren door meer realistische trainingssituaties te ontwerpen, waar de dynamiek en de risico's van het infra werk beter tot hun recht komen en gereflecteerd kan worden op veiligheid, met behulp van de inzet van sensoren. Er zijn tien nieuwe simulatoren aangeschaft met een bewegend platform en een extra virtual reality set. De simulatoren hebben fysiek een andere, meer zichtbare plaats binnen de school gekregen. De komende tijd ligt de focus op uitwerking van lesmateriaal, ontwikkelen van uitdagende opdrachten en evaluatie van de simulatoren.

 

Living lab

Op het Bouw en Infrapark in Harderwijk wordt een living lab gerealiseerd. Dit living lab bestaat uit een ondergronds kabel en leidingstelsel en heeft als doel om te leren hoe je kabels en leidingen opspoort met behulp van de nieuwste technologieën, hoe je moet graven in de nabijheid van kabels en leidingen (machine beheersing) en hoe te anticiperen op hetgeen je gevonden of geraakt hebt. Binnen dit project wordt samenwerking gezocht met middelbare scholen uit de regio, Allinq en een leverancier van grondradar. Focus de komende tijd ligt op de aanleg van bovengrondse infra en het inregelen van exploitatie.

 

Module schadevrij graven

Een module schadevrij graven is in ontwikkeling. Deze module wordt een vast onderdeel van het curriculum van de machinistenopleiding van het SOMA College. De module bestaat uit een basisdeel waarbij de theorie van het schadevrij graven wordt behandeld, is uit te breiden met een praktijkdeel (gekoppeld aan living lab) en kan passend gemaakt worden voor andere infra gerelateerde mbo-opleidingen. De module wordt nu twee jaar aangeboden aan derdejaars machinisten. Uit evaluaties blijkt dat studenten graag meer interactieve praktijkopdrachten willen. De komende tijd ligt de focus op het compleet maken van de theorie, ontwikkeling praktijkopdrachten en gastlessen door bedrijven, digitalisering en opmaak lesmateriaal en onderzoeksmogelijkheden uitrol naar andere opleidingen. De hele stand van zaken en de contactpersonen per project zijn hier te lezen.

 

Als Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) zijn wij ontzettend blij met de professionaliseringsslag van het onderwijs met betrekking tot het vakmanschap graven. De kraanmachinist wordt onder andere opgeleid op het gebied van CROW500 en WIBON.  Dit alles wordt ingericht om het aantal graafschades aan ondergrondse energie-, water- en telecomnetwerken verder te reduceren en de veiligheid voor de vakman en zijn omgeving te verbeteren.  Door deze aspecten op te nemen in de opleiding van de kraanmachinist onderscheidt deze zich en weet je dat je als bedrijf of klant een vakbekwame professional in huis haalt. Als CKB zijn wij in contact met de grondroerders en het SOMA College om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van het certificeren van het graafproces in combinatie met de opleiding van de kraanmachinisten.

Overig nieuws

19.4.2024

Laatste aanpassingen in de opleidingstabel van de CKB

18.3.2024

Komende wijzigingen in de CKB-Opleidingstabel

28.6.2023

Tijdelijke maatregel ten aanzien van kritische tekortkomingen