Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

CKB Audits in Corona tijd

Het bestuur van de CKB is op 20 april 2020 akkoord gegaan met het voorstel van de CKB certificerende instellingen.

30-04-2020

Het bestuur van de CKB is op 20 april 2020 akkoord gegaan met onderstaand voorstel van de CKB certificerende instellingen.

Momenteel doet zich de situatie voor dat CKB audits niet (in zijn geheel) kunnen worden afgerond.

Voorwaarde voor afronding CKB audits is dat ook het verplichte aantal procesbeoordelingen per jaar heeft plaats gevonden.

Vanuit het Schema CKB wordt voorgeschreven dat deze procesbeoordelingen (fysiek) op locatie plaats vinden.

Omdat dit (ook met inachtneming van richtlijnen RIVM) niet in alle gevallen mogelijk blijkt om hieraan te voldoen, kan de situatie zich voordoen dat audits niet geheel afgerond kunnen worden.

 

Op dit moment nog geen acuut probleem omdat er mogelijkheden zijn om hiervoor 6 maanden uitstel te verlenen (verlenging looptijd certificaat).

Omdat het einde van de situatie rondom Corona momenteel niet goed te voorspellen is, bestaat er een gerede kans dat het volledig afronden van audits, ook met uitstel, niet mogelijk is.

Dit zou tot gevolg hebben dat bedrijven hun CKB certificaat in het geheel (schorsing) of gedeeltelijk (intrekken CKB procescodes) kwijt raken. Dit wordt als onwenselijk ervaren.

 

Het voorstel is om het remote auditen van (afgesloten) projecten mogelijk te maken. Dit houdt in dat de CKB auditor de mogelijkheid heeft om ten behoeve van een procesbeoordeling, deze “remote” in te vullen in plaats van een fysiek bezoek op locatie. Betrokken CI’s hebben reeds een adequate werkwijze ingevoerd om op effectieve wijze invulling te geven aan deze vorm van auditen op afstand. Het te beoordelen project mag niet ouder dan 3 jaar zijn.

Overig nieuws

1.2.2023

Stichting CKB presenteert de nieuwe Regeling 2023!

1.2.2023

Verhoging certificaatafdracht CKB-certificaat per 1 januari 2023

28.6.2022

Uitnodiging Kick-off CKB regeling 2022