Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

De nieuwe Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven is per 1 november 2019 van kracht. Dit betreft Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie 2019. Tot 1 mei 2023 is er een overgangstermijn, waarbij certificaten afgegeven conform de versie 2014 geldig blijven. Omdat beide regelingen geldig zijn, publiceren we tijdelijk twee versies. De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie 2014 blijft hiermee tijdelijk nog van kracht.

 

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie 2019

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie 2014


< Terug naar overzicht