Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Eerste Monteur Gas

Discipline

Gas/Aardgas

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016

  • MBO diploma: Eerste Monteur gas-, water- en warmtedistributie crebo 25267/25764 met keuzedelen;
  1. Detectiemethodes Gas of
  2. Assisteren bij een Gasstation of
  3. Aanleg Gastransportleidingen of
  4. Slimme meters

(met gebruikmaking van het opleidingsmateriaal van BLEI of gelijkwaardig, Ponsioen Opleiding en Advies) 

Verleden
  • MBO diploma: Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte crebo 92122/92123 uitstroomrichting Gas, start voor 1-8-2016, diploma vóór 1-8-2021 of
  • SBW / Fundeon: Buizenlegger crebo 10453, diploma vóór 1-8-2013 of
  • Intechnium / Kenteq: Distributiemonteur Gas crebo 10544, diploma vóór 1-8-2013
  • SBW: Vakman Buisleidingen (geen crebo), diploma vóór 1-8-2013
Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Indien voorgeschreven: Certificaten van leveranciers.

Verleden

Voor Proces B-A: SBW / Fundeon: module Dienstleidingen 1 of
SBW / Fundeon / Intechnium / Kenteq: Montage huisaansluitingen, diploma vóór 1-8-2013
Voor overige processen: SBW /Fundeon: module Transportleidingen, diploma vóór 1-8-2013

Vereiste werkervaring

Twee jaar werkervaring als Monteur Gas.

Aangevuld met vereiste vakopleiding en indien nodig vereiste aanvullende cursussen of trainingen

Vereiste Aanwijzing

In geval van werk voor netbeheerders: Geldig Stipel VIAG certificaat.