Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Bevoegdheid aanpassen

Bevoegdheid

Allround vakbekwaam persoon G-LD-Netten

Discipline

VIAG

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

huidige opleidingsroute:
Eerste monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25764) beroepscontext gas

Verleden

oude opleidingsroute t/m 31/8/16
Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte uitstroom-richting Gas (crebo 92122/92123)
of
Distributiemonteur Gas (SOI, Gawalo, Intechnium of Kenteq)
(crebo 10544)
of
1e monteur gasdistributie (Gawalo)
of
Frigem Distributiemonteur
of
Gas of(Bedrijfs) Gasfitter (Gawalo)
of
Buizenlegger inclusief module "Dienstleidingen en Transportleidingen" (SBW, Fundeon of SOMA voor 1 augustus 2013) (crebo 10453)
of
Vakman Buisleidingen inclusief module "Dienstleidingen en Transportleidingen" (SBW of SOMA voor 1 augustus 2013)
of
Opl Gasmonteur O&S t/m module 5.4 (O&O)

 

oude opleidingsroute:
Eerste monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25267)

Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

minimaal één vakspecifiek gasgerelateerd keuzedeel

Verleden

Voor oude opleidingsroute t/m 31/8/16: nvt

 

Voor oude opleidingsroute: minimaal één vakspecifiek gasgerelateerd keuzedeel

Vereiste werkervaring

6 maanden ervaring als VP G-aanleg en 6 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten
of
12 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten

Verleden

6 maanden ervaring als VP G-aanleg en 6 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten
of
12 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten

Vereiste Aanwijzing