Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Modernisering CKB

Hierbij in grote lijnen de consequenties van de aanpassingen in de nieuwe ingediende regeling ten opzichte van de huidige regeling voor de certificaathouders en waar de CKB nog meer mee bezig is. Graag willen wij je als CKB certificaathouder op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de CKB. De afgelopen periode is er binnen de CKB hard gewerkt aan de regeling die ook is aangeboden bij de Raad voor Accreditatie. Daarnaast is er ook een voorzet gemaakt voor een nieuwe indeling van de processen binnen de CKB, zie concept in bijlage. Wij willen heel graag jullie mening over de nieuwe indeling horen. Op-/aanmerkingen zijn van harte welkom! Het moet werkbaar zijn voor jullie als certificaathouders. De CKB is bereikbaar via de mail.

 

Update CKB

De vernieuwingen die CKB heeft aangekondigd dienen zich nu aan, hieronder een kort overzicht: 

 

  • De herziene OTO (Overzicht Toegelaten Opleidingen) is bijna akkoord;
  • We zijn in een afrondende fase met de RvA voor goedkeuring van de CKB regeling 2020;
  • De vernieuwde website gaat binnenkort live;
  • De eerste processen (sleufloos) worden besproken door de Projectgroep Processen, de andere processen volgen daarna.

 

Corona

Per 20 oktober 2020 zijn de aangepaste uitzonderingsmaatregelen in verband met corona bij audits voor CKB van kracht. Zie bijlage voor meer informatie.

 

CKB gecertificeerd

Er is goed nieuws vanuit de CKB als schemabeheerder. De stichting CKB heeft begin november 2020 het bericht ontvangen dat ze voldoet aan de NTA8813 en is daarmee een gecertificeerde schemabeheerder die daarmee aantoonbaar voldoet aan de eisen van goed schemabeheer.

 

Eind 2019 is de modernising CKB ingezet, in 2020 zijn er veel stappen gezet en daar gaan we in 2021 mee door. 

 

Presentatie CKB november 2020

 

Overig nieuws

1.2.2023

Stichting CKB presenteert de nieuwe Regeling 2023!

1.2.2023

Verhoging certificaatafdracht CKB-certificaat per 1 januari 2023

28.6.2022

Uitnodiging Kick-off CKB regeling 2022