Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Monteur Middenspanning

Discipline

Energievoorziening

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016

 • MBO diploma Monteur Middenspanningsdistributie crebo 25274 met keuzedelen:
 1. Slimme Distributienetten of
 2. Veiligstellen van MS-kabels of
 3. Schakelen van MS-kabels

(met gebruik making van het opleidingsmateriaal van BLEI of gelijkwaardig)

Verleden
 • MBO diploma Monteur Infratechniek Data/Elektra crebo 92111/92112 uitstroomrichting Elektra, diploma vóór 1-8-2020 of
 • VEV / Kenteq: Monteur Middenspanningsnetten (geen crebo), diploma vóór 1-8-2013
Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Indien voorgeschreven: Certificaten van leveranciers

 

 • In geval van werk voor ProRail RIV: Geldig certificaat Vakbekwaam Persoon RIV
 • In geval van werk voor ProRail Bovenleiding & RLA: Geldig railAlert certificaat Vakbekwaam Persoon BVL & RLA
 • In geval van werk voor ProRail OS-SS: Geldig railAlert certificaat Vakbekwaam Persoon tractievoeding 1500V
 • In geval van werk voor ProRail 3 kV kabelmoflassen: Geldig railAlert certificaat
 • In geval van werk voor ProRail 10 kV kabelmoflassen: Geldig railAlert certificaat
Vereiste werkervaring
Vereiste Aanwijzing

In geval van werk voor netbeheerders: Geldig Stipel BEI-BHS certificaat