Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Monteur Meterkast LS

Discipline

Energievoorziening

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016

  • MBO diploma Monteur Laagspanningsdistributie crebo 25273 met keuzedeel; Slimme meters (met gebruik making van het opleidingsmateriaal van BLEI of gelijkwaardig) of
  • ROC Verklaring
Verleden
  • MBO diploma Monteur Infratechniek Data/Elektra crebo 92111/92112 uitstroomrichting Elektra, diploma vóór 1-8-2020 of
  • MBO diploma Monteur Sterkstroominstallaties crebo 10261, diploma vóór 1-8-2015
  • MBO diploma Monteur Laagspanningsnetten crebo 10263, diploma vóór 1-8-2015
  • MBO diploma Basisopleiding in installatietechniek elektra onbenoemd minimaal WEB-niveau 2 aangevuld met opleiding die voldoet aan de inhoud conform de VP LS meterkast informatiekaart, gericht op kennis van netten, diploma vóór 31-8-2016 of
  • Kenteq/VEV Montage huisaansluitingen laagspanningsnetten (geen crebo), diploma vóór 1-8-2014
  • MBO diploma Servicemonteur verbruikersaansluitingen crebo 92124/92126, start voor 1-8-2016, diploma vóór 1-8-2021
Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen
Vereiste werkervaring

ervaring conform vaktechnische ervaringseisen voor de VP-LS-Meterkast behorende bij de BEI BLS

Vereiste Aanwijzing

In geval van werk voor netbeheerders: Geldig Stipel BEI-BLS certificaat