Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Monteur Aansluitingen Laagspanning

Discipline

Energievoorziening, BEI-BLS

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

MBO-certificaat "Realiseren van aansluitingen op Laagspanningsdistributienetten" (crebo C0076)

Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Indien voorgeschreven: Certificaten van leveranciers

Vereiste werkervaring

Ervaring conform vaktechnische ervaringseisen voor de VP behorende bij de BEI BLS

Vereiste Aanwijzing

BEI-BLS, VP-aansluitingen