Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Eerste Monteur Middenspanning

Discipline

Energievoorziening

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016

 • MBO diploma: Eerste Monteur Middenspanningsdistributie crebo 25270 met keuzedelen:
 1. Slimme Distributienetten of
 2. Veiligstellen van MS-kabels of
 3. Schakelen van MS-kabels of
 4. Meten en Beproeven

(met gebruik making van het opleidingsmateriaal van BLEI of gelijkwaardig)

Verleden
 • MBO diploma: Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra crebo 92121/92125 uitstroomrichting Elektra, start voor 1-8-2016, diploma vóór 1-8-2021 of
 • VEV / Kenteq: Eerste Monteur Middenspanningsinstallaties crebo 10250 of minimaal de modulen V100, VH212, VH213 en VH315, diploma vóór 1-8-2013
Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen
 • Indien voorgeschreven: Certificaten van leveranciers
 • In geval van werk voor ProRail RIV: Geldig railAlert certificaat Ploegleider RIV
 • In geval van werk voor ProRail Bovenleiding & RLA: Geldig railAlert certificaat Ploegleider BVL & RLA
 • In geval van werk voor ProRail OS-SS: Geldig railAlert certificaat Ploegleider tractievoeding 1500V
Vereiste werkervaring
Vereiste Aanwijzing

In geval van werk voor netbeheerders: Geldig Stipel BEI-BHS certificaat