Welkom op de vernieuwde website van Stichting CKB

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Eerste Monteur Middenspanning

Discipline

Middenspanning

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016

  • MBO diploma: Eerste Monteur Middenspanningsdistributie crebo 25270 met keuzedelen; Slimme Distributienetten en/of Veiligstellen van MS-kabels en/of Schakelen van MS-kabels en/of Meten en Beproeven (met gebruik making van het opleidingsmateriaal van BLEI)
Verleden

- MBO diploma: Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra crebo 92121/92125 uitstroomrichting Elektra, start voor 1-8-2016, diploma vóór 1-8-2021 of
- VEV / Kenteq: Eerste Monteur Middenspanningsinstallaties crebo 10250 of minimaal de modulen V100, VH212, VH213 en VH315, diploma vóór 1-8-2013

Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen
  • Indien voorgeschreven: Certificaten van leveranciers
  • In geval van werk voor ProRail RIV: Geldig railAlert certificaat Ploegleider RIV
  • In geval van werk voor ProRail Bovenleiding & RLA: Geldig railAlert certificaat Ploegleider BVL & RLA
  • In geval van werk voor ProRail OS-SS: Geldig railAlert certificaat Ploegleider tractievoeding 1500V
Vereiste Aanwijzing

In geval van werk voor netbeheerders: Geldig Stipel BEI-BHS certificaat