Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Eerste Monteur Laagspanning

Discipline

Energievoorziening

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016

  • MBO diploma, Eerste Monteur Laagspanningsdistributie crebo 25269/25765 met keuzedelen
  1. Lichtinstallaties in ruimtes of
  2. Slimme meters of
  3. OV-installaties bovengronds of
  4. Verkeersregelinstallaties

(met gebruik making van het opleidingsmateriaal van BLEI of gelijkwaardig, Ponsioen Opleiding en Advies)

Verleden
  • MBO diploma: Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra crebo 92121/92125 uitstroomrichting Elektra, start voor 1-8-2016, diploma vóór 1-8-2021 of
  • VEV / Kenteq: Eerste Monteur Laagspanningsnetten crebo 10251, diploma vóór 1-8-2013 of
  • VEV / Kenteq: Eerste Monteur Sterkstroominstallaties crebo 10249, diploma vóór 1-8-2013
Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Indien voorgeschreven: Certificaten van leveranciers

Vereiste werkervaring
Vereiste Aanwijzing

In geval van werk voor netbeheerders: Geldig Stipel BEI-BLS certificaat