Welkom op de vernieuwde website van Stichting CKB

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Eerste Monteur Laagspanning

Discipline

Laagspanning

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016
- MBO diploma, Eerste Monteur Laagspanningsdistributie crebo 25269 met keuzedelen Lichtinstallaties in ruimtes en/of Slimme meters en/of OV-installaties bovengronds en/of Verkeersregelinstallaties (met gebruik making van het opleidingsmateriaal van BLEI)

Verleden

- MBO diploma: Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra crebo 92121/92125 uitstroomrichting Elektra, start voor 1-8-2016, diploma vóór 1-8-2021 of
- VEV / Kenteq: Eerste Monteur Laagspanningsnetten crebo 10251, diploma vóór 1-8-2013 of
- VEV / Kenteq: Eerste Monteur Sterkstroominstallaties crebo 10249, diploma vóór 1-8-2013

Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Indien voorgeschreven: Certificaten van leveranciers

Vereiste Aanwijzing

In geval van werk voor netbeheerders: Geldig Stipel BEI-BLS certificaat