Update:

Opleidingen en functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de gewijzigde functies
Bekijk de gewijzigde opleidingen

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Assistent Monteur Laagspanning

Discipline

Energievoorziening

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016

  • In opleiding voor MBO diploma, Monteur Laagspanning crebo 25273 (met gebruik making van het opleidingsmateriaal van BLEI of gelijkwaardig) of
  • SOMA bedrijfsopleidingen: Kabelwerker of
  • ROC Verklaring (opleidingsroute naar monteur) of
  • 1 maand stage conform BEI-VIAG
Verleden
  • MBO diploma Assistent Installatie crebo 95481, MBO diploma Assistent Installatie crebo 95481, diploma vóór 1-8-2018 of
  • In opleiding voor MBO diploma Monteur Data/Elektra crebo 92111/92112 uitstroomrichting Elektra, diploma vóór 1-8-2020 of
  • VEV / Kenteq: Assistent Monteur Laagspanningsnetten (crebo 10268), diploma vóór 1-8-2014
Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Indien voorgeschreven: Certificaten van leveranciers

Vereiste werkervaring
Vereiste Aanwijzing

In geval van werk voor netbeheerders: Geldig Stipel BEI-BLS certificaat