Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Assistent Monteur Laagspanning

Discipline

Energievoorziening

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016

  • In opleiding voor MBO diploma, Monteur Laagspanning crebo 25273 (met gebruik making van het opleidingsmateriaal van BLEI of gelijkwaardig) of
  • SOMA bedrijfsopleidingen: Kabelwerker of
  • ROC Verklaring (opleidingsroute naar monteur) of
  • 1 maand stage conform BEI-VIAG
Verleden
  • MBO diploma Assistent Installatie crebo 95481, MBO diploma Assistent Installatie crebo 95481, diploma vóór 1-8-2018 of
  • In opleiding voor MBO diploma Monteur Data/Elektra crebo 92111/92112 uitstroomrichting Elektra, diploma vóór 1-8-2020 of
  • VEV / Kenteq: Assistent Monteur Laagspanningsnetten (crebo 10268), diploma vóór 1-8-2014
Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Indien voorgeschreven: Certificaten van leveranciers

Vereiste werkervaring
Vereiste Aanwijzing

In geval van werk voor netbeheerders: Geldig Stipel BEI-BLS certificaat