Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Bevoegdheid aanpassen

Bevoegdheid

WerkVerantwoordelijke TR

Discipline

BEI-BHS

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

huidige opleidingsroute:
Technicus Elektrotechniek (crebo 25276)

Verleden

oude opleidingsroute t/m 31/8/16:
MTS-Elektrotechniek
of
MTS Energietechniek
of
PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot en met module 4
of
Technicus Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92131/ 92133)
of
Technicus Middenspannings Installaties (crebo 10239)
of
Technicus Sterkstroom Installaties (crebo 10238)
of
Technicus Elektrische Bedrijfs Installaties (crebo 10236)
of
Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties (crebo 94291)
of
Middenkaderfunctionaris Elektrotechnische Installatietechniek
(crebo 10237)
of
Technicus Elektrotechnische industriële producten en systemen
(crebo 91145 of 92410)
of
Middenkaderfunctionaris automatiserings energietechniek (crebo 10235)
of
Electrotechnisch Opzichter PBNA (geen crebo)
of
Middelbare Electriciteitsdistributietechniek (KIWA geen crebo)
of BEA opleiding Alliander (geen crebo)

Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Keuzedeel Hoogspanningstechnieken (crebo K1058)
en
Specifieke MS-cursus, niveau WV;
voor te leggen aan beheergroep (1)
-
Stedin Schakelopleiding WV MS
of
- Inrush MS Schakelopleiding WV LNB en WV TR.
of
- Edistra Schakelcursus MS Elektra

en
Specifieke HS-cursus, niveau WV;
voor te leggen aan beheergroep (1)
-
Stedin HS Schakelopleiding WV met VR

en
Veilig werken aan HS-lijnen;
voor te leggen aan beheergroep (1)
-

Verleden

Specifieke MS-cursus, niveau WV;
voor te leggen aan beheergroep (1)
-
of
Stedin Schakelopleiding WV MS
of
- Inrush MS Schakelopleiding WV LNB en WV TR.
of
- Edistra Schakelcursus MS Elektra

en
Specifieke HS-cursus, niveau WV;
voor te leggen aan beheergroep (1)
-
Stedin HS Schakelopleiding WV met VR

en
Veilig werken aan HS-lijnen;
voor te leggen aan beheergroep (1)
-

Vereiste werkervaring

6 maanden ervaring als AVP (domein LNB of TR), beiden aangevuld met 3 maanden stage als WV TR
of
stage van 12 maanden als WV TR

Verleden

6 maanden ervaring als AVP (domein LNB of TR), beiden aangevuld met 3 maanden stage als WV TR
of
stage van 12 maanden als WV TR