Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Bevoegdheid aanpassen

Bevoegdheid

WerkVerantwoordelijke LS-net-montage

Discipline

BEI-BLS

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

huidige opleidingsroute:
Eerste Monteur laagspanningsdistributie (crebo 25269)

Verleden

oude opleidingsroute t/m 31/8/16:
Eerste Monteur data/ elektra uitstroomrichting elektra
(crebo 92121/ 92125)
of
Eerste monteur laagspanningsnetten (crebo 10251)

Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Kiwa: Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Energiekabels

Verleden

Bolegbo: Uitvoerder Elektriciteitdistributie-systemen
of
Kiwa: Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Energiekabels
of
Gastec/ Kiwa: Uitvoerder Energiekabels /Kabelwerken

Vereiste werkervaring

6 maanden ervaring als AVP LS- distributie of AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maanden stage als WV-LS-netmontage
of
stage van 9 maanden als WV-LS-netmontage

Verleden

6 maanden ervaring als AVP LS- distributie of AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maanden stage als WV-LS-netmontage
of
stage van 9 maanden als WV-LS-netmontage