Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Bevoegdheid aanpassen

Bevoegdheid

Allround Vakbewaam Persoon LS-Transport

Discipline

BEI-BLS

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

huidige opleidingsroute:
Eerste Monteur laagspanningsdistributie (crebo 25269)
of
HBO Elektrotechniek
of
HBO Energietechniek

Verleden

oude opleidingsroute t/m 31/8/16:
Eerste Monteur data/elektra uitstroomrichting elektra
(crebo 92121/ 92125)
of
Eerste monteur laagspanningsnetten (crebo 10251)
of
Monteur elektriciteitsnetten (VEV/geen crebo)
of
Technicus MiddenspanningsInstallaties (crebo 10239)
of
Middenkaderfunctionaris automatisering energietechniek (crebo 10235)
of MTS Electrotechniek

Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Specifieke instructie mbt het takenpakket (accu's, secundaire en tertiaire installaties, zie BEI BLS)
voor te leggen aan beheergroep (1)
-
of
Inrush: Opleiding AVP LS LNB/ TR

Verleden

Specifieke instructie mbt het takenpakket (accu's, secundaire en tertiaire installaties, zie BEI BLS)
voor te leggen aan beheergroep (1)
-
of
Inrush: Opleiding AVP LS LNB/ TR

Vereiste werkervaring

12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage
of
6 maanden ervaring als AVP LS service of AVP LS-distributie of VP LS-Transport, allen
aangevuld met 3 maanden stage als AVP LS Transport
of
12 maanden stage als AVP LS Transport

Verleden

12 maanden ervaring als VP (alle typen), aangevuld met 3 maanden stage
of
6 maanden ervaring als AVP LS service of AVP LS-distributie of VP LS-Transport, allen
aangevuld met 3 maanden stage als AVP LS Transport
of
12 maanden stage als AVP LS Transport