Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Uitvoerder Water

Discipline

Drinkwater

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding
  • MBO diploma: Technicus Water crebo 25590 met minimaal één vakspecifiek keuzedeel Engineer infratechnieken K0677 en/of Uitvoering Infratechnieken K0700 (met gebruikmaking van het opleidingsmateriaal van BLEI of gelijkwaardig) of
  • Kiwa Trainingen / St. Wateropleidingen: Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek uitstroomrichting Water of
  • BOB-KOB Uitvoerder Infra 1
Verleden
  • St. Wateropleidingen: Middelbare Watertechniek, diploma vóór 2012
  • St. Wateropleidingen: Uitvoerder Water, diploma vóór 2011
Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen
Vereiste werkervaring
Vereiste Aanwijzing

Indien voorgeschreven door drinkwaterbedrijf waar men voor werkt: Geldig KIAD certificaat.