Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Uitvoerder Gas

Discipline

Gas/Aardgas

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016

  • MBO diploma: Technicus Gas crebo 25277 met minimaal één vakspecifiek keuzedeel Engineer infratechnieken K0677 en/of Uitvoering Infratechnieken K0700 (met gebruikmaking van het opleidingsmateriaal van BLEI of gelijkwaardig) of
  • Kiwa Trainingen: Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek uitstroomrichting Gas of
  • Kiwa Trainingen: Middelbare Gastechniek of
  • BOB-KOB Uitvoerder Infra 1
Verleden
  • ROC Zadkine en Deltion MBO diploma: Technicus Gas/Warmte crebo 92132/92134, uitstroomrichting Gas inclusief module bedrijfskunde, start voor 1-8-2016, diploma vóór 1-8-2022
  • Gastec / KIWA Trainingen: Uitvoerder Gas, diploma vóór 2011
  • Gastec / KIWA Trainingen: Uitvoering gasdistributieleidingen, diploma vóór 1994
Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen
Vereiste werkervaring
Vereiste Aanwijzing

In geval van werk voor netbeheerders: Geldig Stipel VIAG certificaat