Welkom op de vernieuwde website van Stichting CKB

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Assistent Monteur Warmte

Discipline

Warmte

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016

VMBO (LTS) niveau of
In opleiding voor MBO diploma: Monteur gas-, water- en warmtedistributie crebo 25272 (met gebruikmaking van het opleidingsmateriaal van BLEI of gelijkwaardig)

Verleden

In opleiding voor MBO diploma: Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte crebo 92113/92114 uitstroomrichting Warmte, diploma vóór 1-8-2020.

Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Indien voorgeschreven: Certificaten van leveranciers

Vereiste werkervaring
Vereiste Aanwijzing

Indien voorgeschreven door warmtebedrijf waar men voor werkt: Geldig VeWa certificaat.