Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Bevoegdheid aanpassen

Bevoegdheid

Vakbekwaam persoon G-LD

Discipline

VIAG

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

huidige opleidingsroute:
Monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25768) beroepscontext gas
of
Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25768. beroepscontext gas. Geldt alleen tijdens een opleiding op niveau 3 

Verleden

oude opleidingsroute t/m 31/8/16
Monteur Gas/Water/Warmte uitstroomrichting Gas
(crebo 92113/92114)
of
Distributiemonteur Gas (SOI, Gawalo, Intechnium of Kenteq)
(crebo 10544)
of
Buizenlegger afgerond met module "Dienstleidingen" (crebo 10453)
of
Montage huisaansluitingen (SBW, Kenteq of Intechnium)
of
Huisaansluitingen Gas 1e monteur gasdistributie (Gawalo)
of
Frigem Distributiemonteur Gas aspirant gasfitter (Gawalo)
of
Opleiding Gasmonteur O&S t/m module 4.2 (O&O)
of
Vakman Buisleidingen (SBW of SOMA voor 1 augustus 2013) inclusief module “Dienstleidingen"

 

oude opleidingsroute:
Monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25272)
of
Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25272

Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

minimaal één vakspecifiek gasgerelateerd keuzedeel

Verleden

Voor oude opleidingsroute t/m 31/8/16: geen

 

Voor oude opleidingsroute: minimaal één vakspecifiek gasgerelateerd keuzedeel

Vereiste werkervaring

6 maanden ervaring, als VP G-aanleg, aangevuld met 3 maanden stage als VP-G-LD
Of
12 maanden ervaring, minimaal als VOP-G-assitent, aangevuld met 3 maanden stage als VP-G-LD als onderdeel van de opleiding

Verleden

6 maanden ervaring, als VP G-aanleg, aangevuld met 3 maanden stage als VP-G-LD
Of
12 maanden ervaring, minimaal als VOP-G-assitent, aangevuld met 3 maanden stage als VP-G-LD als onderdeel van de opleiding

Vereiste Aanwijzing