Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Bevoegdheid aanpassen

Bevoegdheid

Vakbekwaam Persoon Aansluitingen

Discipline

KIAD

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

vanaf 1 sep 2016:
MBO diploma: Monteur gas-, water- en warmtedistributie crebonummer 25272
met keuzedelen; Onconventionele aanlegmethodes van distributieleidingen Water en/of Aanleg Watertransportleidingen en/of Spuien en desinfecteren van een Waterdistributienet op webniveau 2

Verleden

MBO diploma: Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte crebonummer
92113/92114 uitstroomrichting Water, start voor 1-8-2016, diploma vóór 1-8-2020
SBW / Fundeon: Buizenlegger Diploma vóór 1-8-2013 of
Intechnium / Kenteq: Assistent distributiemonteur Water en/of Distributie Monteur Water, diploma vóór 1-8-2013 of
SBW: Vakman Buisleidingen, diploma vóór 1-8-2013 of
Leeftijdsdispensatie indien geboren voor 1 juli 1957 i.c.m. opdrachtgeverswerkgeversverklaring

Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen
Vereiste werkervaring
Vereiste Aanwijzing