Update:

Opleidingen en functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de gewijzigde functies
Bekijk de gewijzigde opleidingen

Nieuwe CKB regeling 2022

De Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (Stichting CKB) heeft het afgelopen jaar wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van de versie 2019 uitgewerkt. Waar de versie 2019 inhoudelijk alleen is aangepast op de HLS-structuur van de ISO 9001, is de versie 2022 is geheel vernieuwd en passend gemaakt op de huidige marktomstandigheden. De versie 2022 kent een overgangstermijn van 1 januari 2022 tot 1 januari 2025. Binnen deze termijn moet er zijn overgestapt naar de CKB-regeling 2022. Na 1 januari zijn de vorige versies niet meer geldig. Lees verder als je wilt weten wat dit betekent.

De Stichting CKB is in 1998 opgericht door opdrachtgevers en aannemers in de kabel- en leidingenbranche met het doel de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden van de buizen- en kabellegbedrijven middels certificatie van beheerssystemen te bevorderen.

 

Wat zijn de grote wijzigingen en aanpassingen t.o.v. de versie 2019?

Waar de versie 2019 inhoudelijk alleen is aangepast op de HLS-structuur van de ISO 9001, is de regeling versie 2022 geheel vernieuwd en passend gemaakt op de huidige marktomstandigheden. Hieronder een samenvatting van de wijzigingen/aanpassingen:

 

  • CKB 2022 is een aanvulling op eisen uit ISO 9001 en VCA in HLS structuur van de ISO;
  • Hierdoor zijn alle ISO en VCA zaken uit de regeling geschrapt;
  • Alle onderwerpen die aan verandering onderhevig zijn staan nu in vier de bijlagen

o De Processen (bijlage 1)
o De opleidingseisen (bijlage 2)
o Toelaten nieuwe opleidingen (bijlage 3) (niet gewijzigd)
o Zaken rond Auditeren (bijlage 4) (nog niet gewijzigd)

  • Ingangsdatum 1 januari 2022 tot uiterlijk 1 januari 2025, in deze termijn moet er zijn overgestapt naar de CKB-regeling 2022. Na 1 januari 2025 zijn de vorige versies niet meer geldig;   • Binnen de regeling de mogelijkheid om processen in Onderaanneming weg te zetten. Onverlet blijft dat alle medewerkers, middelen en meetmiddelen op de project locatie moeten voldoen aan de eisen gesteld in de regeling;
  • Nieuwe procesindeling, nieuwe omschrijvingen en processen toegevoegd/gesplitst die beter passen bij de huidige werkwijze (hieronder een klein opsomming van de grootste aanpassingen:

o Civiele werkzaamheden zijn uit de processen gehaald;
o Projectmanagement per discipline
o Hoogspanning toegevoegd;
o Werkzaamheden in MS- en HS stations;
o Glasvezelwerkzaamheden verder uitgesplitst;
o Gas en water aparte processen en als Drinkwater en Aardgas benoemd;
o PE en PVC aparte processen;
o Andere indeling met betrekking tot diameters;
o Montage werkzaamheden apart;
o Aardgas > 300 mm;
o Warmte processen verder uitgesplitst;

o Hoog- en laagbouw
o M&R stations
o SIS
o Isoleren

o Sleufloze Technieken met betrekking tot boringen verder uitgesplitst;
o Boogzinkers toegevoegd.

  • In de tabellen aan het eind van bijlage 1 is in de laatste kolom weergegeven welk proces het was uit de oude regeling;
  • Bij de herverlening op basis van de CKB 2022 worden de processen die op het huidige certificaat staan omgezet naar de nieuwe procesindeling. De processen waar "Nieuw" achter staat kunnen d.m.v. een extra uitbreidingsaudit worden verworven, met uitzondering van proces C-A, deze wordt bij de omzetting naar de nieuwe indeling gelijk meegenomen.

 

Bijeenkomst introductie regeling

Dinsdag 25 januari 2022 organiseert Stichting CKB van 14.00 – 16.00 uur een bijeenkomst in het Bouw & Infrapark te Harderwijk om de nieuwe CKB regeling aan alle geïnteresseerden en belanghebbenden te introduceren en om alle vragen te beantwoorden. Zijn er nu al vragen en/of opmerkingen, neem contact op met Stichting CKB.

 

 

Overig nieuws

19.4.2024

Laatste aanpassingen in de opleidingstabel van de CKB

18.3.2024

Komende wijzigingen in de CKB-Opleidingstabel

28.6.2023

Tijdelijke maatregel ten aanzien van kritische tekortkomingen