Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Vernieuwingen die CKB heeft aangekondigd dienen zich nu aan

Hierbij in grote lijnen de consequenties van de aanpassingen in de nieuwe ingediende regeling ten opzichte van de huidige regeling voor de certificaathouders en waar de CKB nog meer mee bezig is. Graag willen wij je als CKB certificaathouder op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de CKB. De afgelopen periode is er binnen de CKB hard gewerkt aan de regeling die ook is aangeboden bij de Raad voor Accreditatie. Daarnaast is er ook een voorzet gemaakt voor een nieuwe indeling van de processen binnen de CKB, zie concept in bijlage. Wij willen heel graag jullie mening over de nieuwe indeling horen. Op-/aanmerkingen zijn van harte welkom! Het moet werkbaar zijn voor jullie als certificaathouders. De CKB is bereikbaar via de mail.

 

Update CKB

De vernieuwingen die CKB heeft aangekondigd dienen zich nu aan, hieronder een kort overzicht: 

 

 • De herziene OTO (Overzicht Toegelaten Opleidingen) is bijna akkoord;
 • We zijn in een afrondende fase met de RvA voor goedkeuring van de CKB regeling 2020;
 • De vernieuwde website gaat binnenkort live;
 • De eerste processen (sleufloos) worden besproken door de Projectgroep Processen, de andere processen volgen daarna.

 

Corona

Per 20 oktober 2020 zijn de aangepaste uitzonderingsmaatregelen in verband met corona bij audits voor CKB van kracht. Zie bijlage voor meer informatie.

 

CKB gecertificeerd

Er is goed nieuws vanuit de CKB als schemabeheerder. De stichting CKB heeft begin november 202 het bericht ontvangen dat ze voldoet aan de NTA8813 en is daarmee een gecertificeerde schemabeheerder die daarmee aantoonbaar voldoet aan de eisen van goed schemabeheer.

 

Regeling

 • Alleen nog processen op het certificaat die zelf uitgevoerd kunnen worden;
 • Interpretatiedocument versie oktober 2009 komt te vervallen;
 • Uitbesteding van werk, onderaannemers, mag met CKB gecertificeerde bedrijven, hiervan moet een registratie worden bijgehouden met daarin vermeldt welke processen met welke bedrijven worden uitgevoerd;
 • Er mag worden ingeschreven voor processen, die niet op het certificaat staan, met CKB gecertificeerde onderaannemers. Eis is wel dat deze onderaannemer ook het werk moet uitvoeren bij aanneming van het werk;
 • Er kunnen alleen mensen worden ingeleend voor processen waarvoor de certificaathouder zelf is gecertificeerd en deze moeten volledig voldoen aan de eisen uit de CKB-regeling;
 • In de OTO komt een kolom om de eigen functiebenaming aan te geven, die overeenkomst met de functie zoals beschreven in de OTO;
 • Voor leidinggevende op een werklocatie die geen bevoegdheid hebben, gelden andere opleidingseisen, minimaal MBO niveau 3 of 4 met een CKB erkende leidinggevend cursus;
 • Er komt een applicatie op de website van de CKB om opleidingseisen op te zoeken voor een bepaalde functie en welke opleidingen horen bij een bepaalde bevoegdheid uit een veiligheidsregeling;
 • Processen worden opnieuw ingedeeld;
 • Certificaathouder moet zelf inventariseren en actueel houden van de van toepassing zijnde vigerende wet- en regelgeving, de geldende normen, voorschriften, richtlijnen of publicaties, die van toepassing zijn op de processen vermeld op zijn certificaat;
 • Er geldt een overgangstermijn van 36 maanden vanaf het moment dat de RvA en daarna  het CCvD van de CKB de regeling hebben goedgekeurd. 

 

Zijn er vragen en/of opmerkingen of wil je meedenken, neem contact met ons op!  

 

Overig nieuws

1.2.2023

Stichting CKB presenteert de nieuwe Regeling 2023!

1.2.2023

Verhoging certificaatafdracht CKB-certificaat per 1 januari 2023

28.6.2022

Uitnodiging Kick-off CKB regeling 2022