Update:

Opleidingen en functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de gewijzigde functies
Bekijk de gewijzigde opleidingen

Feedback op CKB-regeling 2022 serieus onderwerp van gesprek

09-11-2021

Feedback op CKB-regeling 2022 serieus onderwerp van gesprek

De Stichting CKB is voornemens om de vernieuwde CKB-regeling in te laten gaan op 1 januari 2022. Het CKB heeft de afgelopen tijd feedback verzameld vanuit de markt. In dit artikel geven we een toelichting waar we nu staan. Vanuit de verzamelde feedback zijn vier grote bezwaren gehaald die we gaan oppakken. Daarmee komen we tegemoet aan de geluiden vanuit de markt. We merken dat de nieuwe CKB-regeling verdere verfijning nodig heeft, omdat de markt de impact van de invoering van de CKB-regeling 2022 nog niet kan overzien. Hieronder lichten we de belangrijkste punten toe.

 

Auditlast

Er zijn veel meer processen in de nieuwe regeling ten opzichte van de oude regelingen (2014 en 2019). We gaan van 37 naar 77 processen. Daarmee lijkt ook de auditlast te verdubbelen. Extra auditlast brengt extra kosten met zich mee voor zowel de onderaannemer als ook de hoofdaannemer. De vraag die we moeten stellen: Ontstaat er dan ook een extra auditlast en wat is hiervan de impact? Dat gaan we verder onderzoeken met de certificerende instellingen.

 

Hoe ga je om met maakbaarheid?

Onderaannemers moeten volgens de nieuwe regeling 2022 een CKB-certificaat hebben. In de nieuwe regeling is dit een verscherpte eis ten opzichte van alleen maar voldoen aan de eisen van de CKB-regelingen 2014 en 2019. De maakbaarheid komt hiermee volgens de aannemerij in het geding. Om het probleem met betrekking tot de CKB-certificering voor onderaannemers te tackelen, stellen wij voor een addendum te maken. Hierin beschrijven we in welke termijn en onder welke condities onderaannemers een CKB-certificaat moeten gaan halen. CKB stelt voor deze termijn tot begin 2025 te laten lopen. Dit gaan we oppakken met een klankbordcommissie die gevormd wordt met vertegenwoordigers vanuit de aannemerij.

 

Proces voor civiel werk

Civiel werk valt binnen de oude regelingen onder de processen. Er is gekozen om hiervan een eigen proces te maken. Het gaat hier dan om het graven en dichten van sleuven. Er wordt in de branche voor deze werkzaamheden veel gebruik gemaakt van inhuurpartijen of onderaannemers. Vanuit de markt krijgen we signalen dat onderaannemers niet zitten te wachten op extra audits en een CKB-certificaat. Daarmee ontstaat het risico dat onderaannemers of inhuurpartijen de branche verlaten. Ook dit proces gaan we oppakken met de klankbordcommissie.

 

Hoe moet de inkoop omgaan met de vernieuwde CKB-regeling?

Inkoopafdelingen van netbeheerders zullen moeten omgaan met de nieuwe CKB-regeling 2022. Er is nu onduidelijkheid of deze inkoopafdelingen het differentiëren van de processen op waarde kunnen inschatten. Hierbij kan onderscheidend vermogen ontstaan. De vraag is dan ook: weten inkopers wel aan wie en wat ze uitvragen in de bestekken? Hiervoor is in ieder geval een overgangsperiode tot 2025, maar ook dit issue zullen we bespreekbaar maken in de klankbordcommissie.

 

Verandert er gelijk iets voor de markt met de CKB-regeling 2022?

De nieuwe CKB-regeling 2022 heeft overgangsregelingen voor de regelingen uit 2014 en 2019. Uiterlijk 1 januari 2025 (3 jaar na van kracht worden CKB-regeling 2022) zullen alle certificaathouders moeten voldoen aan de nieuwe regeling.

  

Wie zitten er in de klankbordcommissie?

We gaan processen modulair van kracht verklaren, categorie voor categorie verifiëren en beoordelen voor uitrol. Hiermee willen we draagvlak creëren en onduidelijkheden en knelpunten wegnemen. Er nemen vertegenwoordigers vanuit de aannemerij zitting in deze klankbordcommissie Door deze korte lijn met de aannemerij bespreken we welke issues problemen geven. Vanuit de Stichting CKB praten Erik Prins, Berno Kastelijns, Wim Cobbenhagen en Jochen Tulp mee, onder leiding van John Kloosterman.

 

Overig nieuws

17.4.2024

Laatste aanpassingen in de opleidingstabel van de CKB

18.3.2024

Komende wijzigingen in de CKB-Opleidingstabel

14.3.2024

Training voor nieuwe bedrijven die het CKB-certificaat willen halen op 12 juni 2024