Update:

Opleidingen en functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de gewijzigde functies
Bekijk de gewijzigde opleidingen

Aandacht voor de ondergrond is nu nodig!

Het maatschappelijk belang van de ondergrondse infrastructuur is enorm groot. Door de steeds drukker wordende onder- en bovengrond zijn breed gedragen en breed toepasbare criteria voor de (onderlinge) ligging van kabels en leidingen van toenemend belang.

 

Op van de Gemeentelijke Platform, Kabels en Leidingen (GPKL) en andere belanghebbenden de normcommissie 'Ordening van ondergrondse netten' begonnen met de actualisering en herijking van NEN7171 'Ordening van ondergrondse netten'.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

NEN7171-1 richtlijnen voor de ordening van ondergrondse netwerken bij (grotere) herinrichting van de (openbare) ruimte. In de herziening zullen ook de effecten uit de verschillende transities, zoals energietransitie, digitale connectiviteit en klimaatadaptatie worden meegenomen. Een goede samenwerking en afstemming tussen de partijen met hun eigen genomen en belangen is in ieders belang, maar ook een positieve verantwoordelijkheid. Bij de ordeningsregels voor de ondergrond wordt gehouden met ruimtelijke ofdeningsaspecten en met innovaties. Door ordeningsregels voor de ondergrond af te spreken wordt de veiligheid vergroot en kunnen graafschades worden verminderd.

 

Huidige problematiek

De ondergrond wordt steeds drukker, dat uitvoerende partijen maar gelukkig ook steeds meer gemeenten. Leidingen voor drinkwater en gas, kabels voor data en elektra, rioolbuizen en tegenwoordig ook warmteleidingen. Het wordt steeds drukker onder de grond en de ruimte wordt schaarser. Door de energietransitie zijn warmteleidingen en- systemen in opkomst. Het inpassen van deze systemen geeft zowel voor netbeheerders als gemeenten als beheerder openbare ruimte ruimte. Ook initiatieven in het kader van de klimaatadaptatie geeft eigen oplossingen en eigen. Steeds meer worden open kunststof constructies in de ondergrond om regenwater langer te houden en laten infiltreren. De bereikbaarheid van kabels en leidingen wordt door het toepassen van deze constructies anders. Daarnaast willen we ruimte voor groen en bijvoorbeeld ondergrondse containers en ook deze leggen een extra beslag op de ondergrond. Zo zijn er verschillende partijen en maatschappelijke onderwerpen met verschillende belangen die een beslag leggen op de ondergrond.

 

Denkrichtingen

Zeker als graafketen hebben we samen de verantwoordelijkheid om ofdening in de ondergrond te realiseren. Verschillende oplossingsrichtingen worden nu door verschillende partijen opgepakt en nader uitgewerkt. Een van die acties is de herziening van de NEN7171 . Als Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer leveren we een bijdrage aan binnen verschillende werkgroepen en normcommissie.

De gemeente Amersfoort wil beter regie gaan houden om problemen in de toekomst te voorkomen is te lezen in een artikel van RTV Utrecht . De gemeente Tilburg ontwikkelde samen met Antea Group een afwegingskader dat handvatten moet bieden om keuzes te maken over het gebruik van de ondergrond zoals te lezen in een artikel van Binnenlands Bestuur . En binnen het COB project 'vol onder maaiveld' zijn zeven innovatieplannen opgeleverd. Allemaal voorstellen waarbij anders naar het benutten van de ondergrond is gekeken. Er is een idee om kabel- en leidingsystemen verticaal te ordenen, van de ondergrondse infrastructuur dieper aan te leggen. Daarnaast zijn er andere samenwerkingsverbanden die in gezamenlijkheid ook ervaren dat er zonder ondergrond geen bovengrond mogelijk is, zoals Agenda Stad met diverse City Deals en de StraaDkrant 5 laat een ieder, visueel en tekstueel, een blik nemen onder de straat en de relatie met de bovengrond.

 

We zijn gebaat bij een geordende ondergrond, weten wat je waar kunt verwachten en wat de regels zijn bij vervanging en nieuwe aanleg van nieuwe kabels en leidingen. Daarnaast draagt ??een geordende ondergrond bij aan de veiligheid van uitvoerend personeel en omgeving en vermindering van graafschades. Alles staat met een goede samenwerking in de graafketen. Oproep vanuit de NEN7171: wij zoeken praktijkkennis- en ervaring. Wil jij die inbrengen, neem contact op met ons secretariaat .

Overig nieuws

19.4.2024

Laatste aanpassingen in de opleidingstabel van de CKB

18.3.2024

Komende wijzigingen in de CKB-Opleidingstabel

28.6.2023

Tijdelijke maatregel ten aanzien van kritische tekortkomingen