Secretariaat


Het secretariaat van de Stichting CKB is belegd bij de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland. Het ondersteunt het bestuur, het CCvD, het Harmonisatieoverleg en de Projectgroep Opleidingen bij de uitvoering van hun taken. Het secretariaat behandelt onder andere de inkomende post en bepaalt daarbij welk gremium mogelijk hierop actie moet ondernemen.

 

Samenstelling secretariaat:

V. (Valérie) van den Broek secretariaat
Telefoon: +31 (0)79 – 3 252 177
Email: info@ckb.nl

 

 

Bedrijfsnaam: Stichting CKB
Postadres: Postbus 366
Postcode: 2700 AJ
Plaats: Zoetermeer
Bezoekadres: Zilverstraat 69
2718 RP ZOETERMEER
Faxnummer: 079 – 3 252 296
Website: www.ckb.nl