Projectgroep Opleidingen


Binnen de CKB-regeling wordt per scope/proces een veelvoud aan functies onderscheiden. Deze functies hebben met elkaar gemeen dat zij alle het uitvoerende deel van de aannemersbedrijven betreffen. Voor alle functies zijn deskundigheidseisen opgesteld, die in de regeling nader zijn uitgewerkt.

 

Om aantoonbaar aan de gestelde deskundigheids- en vaardigheidseisen te voldoen, volgt men cursussen en opleidingen die opleiden tot een voldoende niveau voor een bepaalde functie. Bedrijven en opleidingsinstituten kunnen zelf opleidingen voordragen. Hiervoor geldt de procedure voor het aanmelden van een niet in de regeling genoemde opleiding. Deze vervangt procedure VI uit het Procedurehandboek). De Projectgroep Opleidingen stelt vast welke cursussen en/of opleidingen tot voldoende niveau en kennis voor het uitoefenen van een bepaalde CKB-gerelateerde functie opleiden en of eventuele vrijstellingen worden verleend. De Projectgroep Opleidingen werkt hierbij volgens het door het CCvD opgestelde reglement en Procedure IX uit het Procedurehandboek. De Projectgroep komt zo vaak bij elkaar als voor de uitoefening van haar taak nodig is, maar tenminste tweemaal per jaar.

 

De toegelaten opleidingen staan per functie weergegeven in het meest actuele ‘Overzicht Toegelaten Opleidingen’, dat via www.ckb.nl te downloaden is. Dit overzicht vervangt bijlage II van de regeling.

 

Expertise boringen

Expertise gas

Expertise laag-middenspanning

Expertise warmte

Expertise water

Expertise telecom infra

Voorzitter