Organisatie


De Stichting bestaat uit een Bestuur, een Centraal College van Deskundigen, het Harmonisatie-overleg, de Projectgroep opleidingen en het secretariaat (zie organogram). De Stichting werkt volgens procedures die zijn vastgelegd in het Procedurehandboek