Harmonisatieoverleg


De uniformiteit in werkwijze tussen de Certificerende Instellingen wordt bewaakt vanuit het Harmonisatieoverleg. Het Harmonisatieoverleg komt tweemaal per jaar bij bijeen en is verantwoordelijk voor het opstellen van de auditrapportage.

 

Het Harmonisatieoverleg (adviesorgaan CCvD) is als volgt samengesteld:

 

W. Riel Aboma Certificering BV.
C. Glas Bureau Veritas I&C
H. Heckman Kiwa

 

Bureau Veritas I&C