Deelnemers


Veel partijen uit de kabelleg- en buizenlegbranche nemen deel aan de CKB-regeling. Sommige deelnemers zijn bedrijven, andere vertegenwoordigen een volledige sector. De deelnemers zijn (in alfabetische volgorde):

 

 

Ministerie van Defensie Verantwoordelijk voor een veilig, ondernemend en welvarend Nederland
Ministerie van Infrastructuur & Milieu; Rijkswaterstaat Beheert en ontwikkelt het nationale netwerk van wegen en vaarwegen
KPN Leverancier van Telecommunicatie- en IT-diensten in Nederland
Prorail Verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid van het Nederlandse spoorwegnet
Netbeheer Nederland Brancheorganisatie van elektriciteit- en gasnetbedrijven
Energie-Nederland Belangenbehartiger van vrijwel alle energiebedrijven in Nederland
VEWIN: Vereniging van Waterleidingbedrijven In Nederland
Bouwend Nederland Vereniging voor bouw- en infrabedrijven, Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Techniek Nederland Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel