Certificerende Instellingen


Niet alle Certificerende Instellingen (CI) mogen audits uitvoeren en certificaten uitgeven. Alleen de door de Stichting CKB gecontracteerde CI’en zijn hiertoe bevoegd.?De CI moet blijvend aan een aantal eisen voldoen wat betreft deskundigheid op het betrokken toepassingsgebied. Deze eisen zijn vastgelegd in het Procedurehandboek (procedures X t/m XIV) Dit wordt bewaakt door de Raad voor Accreditatie.

 

De CI betaalt bij contractering een eenmalige entreebijdrage en draagt daarnaast jaarlijks per afgegeven certificaat een bijdrage af. Deze bijdragen vormen de belangrijkste inkomsten voor de Stichting.

 

De CI’s nemen deel aan het Harmonisatieoverleg en wonen de vergaderingen van het CCvD bij. Zij hebben in het CCvD een adviserende rol zonder stemrecht.

 

Certificeerder Telefoon Contactpers. E-mail
Aboma Certificering Postbus 141 6710 BC Ede (Gld) (0318) 691920 W.J.G. Riel info@abomacertificering.nl
Bureau Veritas Certification Nederland B.V. Postbus 2620 3800 GD Amersfoort (088) 4505500 Marcel Arends marcel.arends@bureauveritas.com
Kiwa Nederland B.V. Postbus 70 2280 AB Rijswijk +31 (0)88 998 44 00   info@kiwa.nl