Bestuur


Aan de CKB-regeling nemen veel opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen uit de kabelleg- en buizenlegbranche deel, zoals Bouwend Nederland Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer, Energie-Nederland, KPN, het Ministerie van Defensie, Prorail, Rijkswaterstaat, Uneto VNI, VEWIN en Netbeheer Nederland (zie ook deelnemers). Het bestuur van de Stichting CKB wordt door deze partijen gevormd:

 

De heer J. Tulp Voorzitter Namens Techniek Nederland Werkzaam bij Siersgroep Oldenzaal BV
De heer E. van Can Penningmeester Namens VEWIN Werkzaam bij Dunea Duin & Water
De heer J. Grond Lid Namens Netbeheer Nederland Werkzaam bij Stedin
De heer Drs. P.P.J.I. van der Hoorn Secretaris Namens Prorail Werkzaam bij Prorail
De heer B.A.K. Kastelijns Lid Namens Stichting Warmtenetwerk Werkzaam bij Nijkamp Aanneming
De heer E. Prins Lid Namens Bouwend Nederland / vakgroep ONG Werkzaam bij Heijmans Infra BV

 

Het Bestuur komt minimaal drie keer per jaar bijeen en behandelt alle organisatorische zaken die betrekking hebben op de Stichting en de regeling.

 

 

 

 

 

De heer E. van Can