Update:

Opleidingen en functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de gewijzigde functies
Bekijk de gewijzigde opleidingen

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Uitvoerder Energiekabels

Discipline

Energievoorziening

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016

  • MBO diploma: Technicus Elektrotechniek crebo 25276 met minimaal één vakspecifiek keuzedeel Engineer infratechnieken K0677 of Service en onderhoud middenspanningsinstallaties K0777 of Uitvoering infratechnieken K0700 (met gebruik making van het opleidingsmateriaal van BLEI of gelijkwaardig) of
  • KIWA Training: Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek uitstroomrichting Energiekabels of
  • BOB-KOB Uitvoerder Infra 1
Verleden
  • ROC Zadkine en Deltion MBO diploma: Technicus Data/Elektra crebo 92131/92133 uitstroomrichting Elektra inclusief module bedrijfskunde, start voor 1-8-2016, diploma vóór 1-8-2022 of
  • Gastec / KIWA training: Uitvoerder Kabelwerken/Energiekabels, diploma vóór 2011
Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Indien voorgeschreven: Certificaten van leveranciers

  • In geval van werk voor ProRail RIV: Geldig railAlert certificaat PWerkverantwoordelijke RIV
  • In geval van werk voor ProRail Bovenleiding & RLA: Geldig railAlert certificaat Werkverantwoordelijke BVL & RLA
  • In geval van werk voor ProRail OS-SS: Geldig railAlert certificaat Werkverantwoordelijke tractievoering 1500V
Vereiste werkervaring
Vereiste Aanwijzing

In geval van werk voor netbeheerders: Geldig Stipel BEI-BLS en/of BEI-BHS certificaat