Welkom op de vernieuwde website van Stichting CKB

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Uitvoerder Energiekabels

Discipline

Laagspanning

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016

  • MBO diploma: Technicus Elektrotechniek crebo 25276 met minimaal één vakspecifiek keuzedeel Engineer infratechnieken K0677 en/of Service en onderhoud middenspanningsinstallaties K0777 en/of Uitvoering infratechnieken K0700 (met gebruik making van het opleidingsmateriaal van BLEI) of
  • KIWA Training: Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek uitstroomrichting Energiekabels
Verleden
  • ROC Zadkine en Deltion MBO diploma: Technicus Data/Elektra crebo 92131/92133 uitstroomrichting Elektra inclusief module bedrijfskunde, start voor 1-8-2016, diploma vóór 1-8-2022 of
  • Gastec / KIWA training: Uitvoerder Kabelwerken/Energiekabels, diploma vóór 2011
Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Indien voorgeschreven: Certificaten van leveranciers

  • In geval van werk voor ProRail RIV: Geldig railAlert certificaat PWerkverantwoordelijke RIV
  • In geval van werk voor ProRail Bovenleiding & RLA: Geldig railAlert certificaat Werkverantwoordelijke BVL & RLA
  • In geval van werk voor ProRail OS-SS: Geldig railAlert certificaat Werkverantwoordelijke tractievoering 1500V
Vereiste werkervaring
Vereiste Aanwijzing

In geval van werk voor netbeheerders: Geldig Stipel BEI-BLS en/of BEI-BHS certificaat