Update:

Functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de update

Discipline aanpassen

Rol aanpassen

Functienaam aanpassen

FUNCTIENAAM (CKB)

Monteur Meters LS

Discipline

Energievoorziening

Rol

Vakbekwaamheid

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

Geldigheidsduur vanaf 1 september 2016
MBO diploma Monteur Laagspanningsdistributie crebo 25273, monteur Gas/Water/Warmte, verklaring ROC met keuzedeel; Slimme meters (met gebruik making van het opleidingsmateriaal van BLEI of gelijkwaardig) of
Geldigheidsduur vanaf 1 maart 2016
Opleiding VOP Meters LS conform profiel voor meterwisselingen

 • Alliander
 • Edistra
 • Educenter Bouw & Infra
 • Elztec
 • Enexis
 • Gelderpoort
 • GOA Leidingtechniek
 • KWR Exergie
 • OCNED
 • Ponsioen Opleidingen en Advies
 • Stedin
 • TESI
Verleden
 • MBO diploma Monteur Infratechniek Data/Elektra crebo 92111/92112 uitstroomrichting Elektra, diploma vóór 1-8-2020 of
 • MBO diploma Monteur sterkstroominstallaties crebo 10261, diploma vóór 1-8-2015 of
 • MBO diploma Assistent monteur laagspanningsnetten crebo 10268, diploma vóór 1-8-2014
Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen
Vereiste werkervaring

ervaring conform vaktechnische ervaringseisen voor de VOP LS-meters behorende bij de BEI BLS

Vereiste Aanwijzing

In geval van werk voor netbeheerders: Geldig Stipel BEI-BLS certificaat