Update:

Opleidingen en functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de gewijzigde functies
Bekijk de gewijzigde opleidingen

Discipline aanpassen

Bevoegdheid aanpassen

Bevoegdheid

Vakbewaam Persoon LS-aansluiting

Discipline

BEI-BLS

Vakopleidingen

Vereiste Vakopleiding

huidige opleidingsroute:
Monteur laagspanningsdistributie (Crebo 25769)

of mbo certificaat C0076 Realiseren van aansluitingen op laagspanningsdistributienetten
of Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25769, geldt alleen tijdens een opleiding op niveau 3 

Verleden

oude opleidingsroute t/m 31/8/21:

Monteur laagspanningsdistributie (crebo 25273)

of Monteur data/elektra uitstroomrichting elektra (crebo 92111/92112)

of Monteur laagspanningsnetten (crebo 10263)
of Monteur elektriciteitsnetten (VEV/geen crebo)
of Monteur sterkstroom installaties (crebo 10261)
of Enexis E opleiding t/m blok 5
of Montage huisaansluitingen laagspanning (VEV/Kenteq) (geen crebo)
of mts Electrotechniek

Vereiste Aanvullende cursussen of trainingen

Niet van toepassing

Vereiste werkervaring

12 maanden ervaring, minimaal als VOP LS-assistent of VOP LS-meters, beide aangevuld met 3 maanden stage
of stage 6 maanden, eventueel als onderdeel van de opleiding

Verleden

12 maanden ervaring, minimaal als VOP LS-assistent of VOP LS-meters, beide aangevuld met 3 maanden stage
of stage 6 maanden, eventueel als onderdeel van de opleiding

Vereiste Aanwijzing