Toezicht


Om gecertificeerd te worden moet een aannemer een contract afsluiten met een Certificerende Instelling. Deze C.I. controleert tijdens een initiële audit of de aannemer aan alle regels van de CKB-regeling voldoet. Indien dit het geval is, wordt het CKB-certificaat verstrekt. Gedurende de geldigheidstermijn van het certificaat controleert de Certificerende Instelling regelmatig of de aannemer nog aan de regeling voldoet. Deze controles vinden plaats "op kantoor", maar merendeels "in het veld" zodat gekeken kan worden of het systeem ook in de praktijk daadwerkelijk goed wordt toegepast. De geanonimiseerde resultaten van deze controles worden jaarlijks aan het College van Deskundigen gerapporteerd in de zogenaamde auditrapportage, die bovendien ook op de website van CKB wordt geplaatst. Deze kunt u hier inzien. Het aantal controles is afhankelijk van het aantal medewerkers van het bedrijf en het aantal processen dat gecontroleerd moet worden. Een bedrijf met bijv. 50-100 werknemers met 6-9 processen die voor certificering in aanmerking komen, krijgt 4x per jaar een procescontrole. Dit staat in onderstaand schema weergegeven.

 

Aantal medewerkers in de sector aantal processen waarvoor gecertificeerd is
1 en 2 3 t/m 5 6 t/m 10 11 t/m 15 16 t/m 20 21 t/m 25 25 >
< 25 11 2 3 3 6 8 8
van 25 tot 50 2 2 3 4 6 8 8
van 50 tot 100 3   4 6 8 10 10
van 100 tot 300 4   5 7 10 12 12
> 300 5   6 9 12 14 14

 

Op grond van de controleresultaten kan het aantal controles verlaagd of verhoogd worden. Wanneer een bedrijf duidelijk tekort schiet en onvoldoende corrigerende maatregelen treft, is de ultieme sanctie dat het certificaat van het bedrijf wordt ingetrokken. De bezoeken van de Certificerende Instellingen worden kort van te voren aangekondigd. Op de controledag zelf wordt pas bepaald welke processen die dag worden gecontroleerd. 1) In afwijking hiervan geldt bij de CKB-regeling 2000 een controlefrequentie van 2.