Technische normen en eisen


Bij de kwaliteitsborging die de CKB-regeling biedt, wordt vaak aangesloten bij technische normen en eisen die reeds in de branche gebruikt worden. Het meest sprekende voorbeeld is dat voor de structuur van het CKB-kwaliteitssysteem aangehaakt wordt bij de structuur van de ISO 9000-serie.

Er zijn ook andere, meer branchespecifieke normen die voorgeschreven worden, zoals de KIWA-mededeling 91 die handelt over hygiënisch werken bij waterdistibutieleidingen, de NEN 3140 die veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden bij laagspanning geeft of de NPR 6903 die de aanleg van ondergrondse stalen leidingen en hulpstukken met uitwendige PE-bekleding beschrijft.

Al deze normen en eisen worden door technische ontwikkelingen voortdurend geëvalueerd en verder ontwikkeld. Dit betekent dat van de normen die de CKB voorschrijft geldt dat altijd de meest recente versie gebruikt dient te worden.

In de PDF-file over technische normen en eisen staan de normen die de CKB stelt weergegeven.

De verschillende normen kunt u bestellen bij de betreffende uitgevers. Ten behoeve van uw gemak is een lijst van deze uitgevers opgenomen.