Regeling


Op 20 december 2013 is de CKB-regeling versie januari 2014 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen CKB. Vanaf 1 april 2015 is, bij besluit van het Centraal College van Deskundigen CKB, de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven, versie oktober 2009 niet meer geldig voor nieuwe initiële audits en verlengingsaudits. Certificaten die volgens CKB versie 2009 geldig zouden zijn na een tijdstip van 1 april 2015 blijven geldig tot maximaal 3 jaar na datum van uitgifte.

 

De CKB-regeling is onderverdeeld in drie scopes: ‘Kabelinfrastructuur’, ‘Buizenlegbedrijven’ en ‘Sleufloze technieken’. Elk van deze scopes is weer onderverdeeld in een aantal processen. Op basis van deze processen wordt een bedrijf gecertificeerd.

Certificatie vindt pas plaats als een bedrijf:

 

  • voldoet aan de algemene eisen aan kabelleg- en buizenlegbedrijven uit de CKB,
  • voldoet aan de specifieke proces-eisen waarvoor certificatie is aangevraagd,
  • beschikt over een ISO 9001-certificaat en
  • beschikt over een VCA-certificaat.

 

De scopes en processen waarvoor certificatie wordt aangevraagd zijn onderstaand weergegeven. De totale CKB-regeling met daarin alle eisen alsmede de latere wijzigingen in de Regeling, kunt u downloaden bij de belangrijke documenten.

 

Scope: Kabelinfrastructuur
CKB 2009 CKB 2014 Kabels
K-A K-A Laagspanning ( ≤ 1 kV ) aanleggen/verwijderen
K-B1 K-B1 Laagspanning ( ≤ 1 kV ) monteren huisaansluitingen, distributienetten en renovatie
K-B2 K-B2 Laagspanning ( ≤ 1 kV ) monteren openbare verlichtingsaansluiting
K-C K-C Middenspanning ( > 1, < 25kV ) aanleggen/verwijderen
K-D K-D Middenspanning ( > 1, < 25kV ) monteren
K-E K-E Tussenspanning ( ≥ 25 ) aanleggen/verwijderen
K-F K-F Vervallen

 

Scope: Kabelinfrastructuur
CKB 2009 CKB 2014 Kabels
K-G K-G Koper: aanleggen/verwijderen
K-H K-H Koper: monteren (lassen, inclusief infrastructuur, randapparatuur
en kabelverdeler)
K-I K-I COAX: aanleggen/verwijderen (inclusief leggen van mantelbuis)
K-J K-J COAX: monteren, (lassen)
K-K K-K Glasvezel: aanleggen/verwijderen (inclusief het leggen van mantelbuis
en het inblazen van de glasvezel)
K-L K-L Glasvezel: monteren (lassen, inclusief infrastructuur, randapparatuur
en kabelverdeler)

 

Scope: Buizenlegbedrijven
CKB 2009 CKB 2014 Buizen
B-A B-A Gas/Water ≤ ع 63 : St/Cu/PE/PVC(voor staal uitsluitend schroefverbindingen)
B-B B-B Gas/Water ≤ Ø 400 : PE/PVC
B-C B-C Gas/Water ≤ Ø 400 : gietijzer
B-D B-D Gas/Water ≤ Ø 400 : staal
B-E B-E Water > Ø 400 : PE/PVC
B-F B-F Water > Ø 400 : gietijzer
B-G B-G Water > Ø 400 : staal
B-H B-H Water > Ø 400 : voorgespannen beton en plaatstalen kernbuis
B-I B-I Water alle diameters glasvezelversterkte kunststof
B-J B-J Gas/Water alle diameters asbestcement (uitsluitend het maken van aansluitingen en het verwijderen van leidingen)
B-K B-K Warmtedistributie ≤ Ø 350: aanleggen / monteren / isoleren / lekdetectie
B-L B-L Warmtedistributie ≤ Ø 350: onderhouden / verwijderen
B-M B-M Warmtedistributie > Ø 350: aanleggen / monteren / isoleren / lekdetectie
B-N B-N Warmtedistributie > Ø 350: onderhouden / verwijderen

 

Scope: Sleufloze technieken
CKB 2009 CKB 2014 Sleufloze technieken ten behoeve van aanleg
S-A S-A Kleine gestuurde boringen (max. 12 ton)
S-B S-B Grote gestuurde boringen (van 12 tot 80 ton)
S-C S-C Zeer grote gestuurde boringen (meer dan 80 ton)
S-D S-D Open front boringen
S-E S-E Gesloten front boringen
S-F S-F Pneumatisch Buisdoorslaan (“raketten“,“impact ramming“ en “impact moling“)
CKB 2009 CKB 2014 Sleufloze technieken ten behoeve van renovatie en / of vervanging
S-G S-G Reparatietechnieken
S-H S-H Reliningstechnieken
S-I S-I Spraytechnieken
S-J S-J Pipecracking / pipebursting