Opleidingseisen


Binnen de CKB-regeling wordt een veelvoud aan functies onderscheiden. Deze functies hebben met elkaar gemeen dat zij alle het uitvoerende deel van de aannemersbedrijven betreffen. Voor alle functies zijn deskundigheidseisen opgesteld, die in hoofdstuk 9 van de regeling nader zijn uitgewerkt. Om aantoonbaar aan de gestelde deskundigheids- en vaardigheidseisen te voldoen, kan men cursussen en opleidingen volgen die opleiden tot een voldoende niveau voor een bepaalde functie.

 

Bedrijven kunnen zelf de opleidingen voordragen bij de CKB. Een aparte Projectgroep Opleidingen stelt dan vast of de cursus of opleiding inderdaad leidt tot voldoende niveau en kennis voor het uitoefenen van een bepaalde functie. De reeds goedgekeurde opleidingen staan per functie weergegeven in een voor u te downloaden PDF-bestand. Dit bestand wordt regelmatig gewijzigd, naarmate er nieuwe aanvragen komen. Bezoek de website dan ook regelmatig om de laatste versie te downloaden Vrijstelling aanvragen voor een opleiding kan bij het secretariaat van de Stichting CKB.

 

Voor de exacte procedure wordt verwezen naar de CKB-regeling, bijlage II. Indien u een opleiding heeft gevonden die bij u past, kunt u contact opnemen met een opleidingsinstituut dat deze opleiding geeft. Daar krijgt u nadere informatie over inhoud, duur, kosten en organisatie van de betreffende opleiding.