Archief


Onderstaand overzicht bevat de documenten die u ten behoeve van de CKB-regeling kunt downloaden.

 

regeling onderwerp versie-datum
Download Overzicht Toegelaten Opleidingenversie april 2014 april 2014
Download Losse bijlage 2: Overzicht normen, publicaties en referenties februari 2014
Download Losse bijlage 4: Procedure voor het aanmelden van een niet in de regeling genoemde opleiding en het aanvragen van vrijstellingen februari 2014
Download Overzicht normen, publicaties en referenties december 2013
Download Overzicht toegelaten opleidingen november 2013
Download Toelichting wijzigingen overzicht toegelaten opleidingen november 2013
Download Procedure voor het aanmelden van een niet in de regeling genoemde opleiding maart 2013
Download Auditrapportage 2011 september 2012
Download Overzicht toegelaten opleidingen november 2012
Download Overzicht normen, publicaties en referenties december 2011
Download Overzicht toegelaten opleidingen mei 2011
Download Auditrapportage 2010 april 2011
Download Overzicht goedgekeurde opleidingen juni 2010
Download Auditrapportage 2009 juni 2010
Download Modellen behorende bij CKB-regeling 2009 oktober 2009
Download CKB-regeling versie okt 2009 oktober 2009
Download Auditrapportage 2008 mei 2009
Download Wijziging CKB-regeling i.h.k.v. WION oktober 2008
Download Auditrapportage 2007 september 2008
Download Wijziging CKB-regeling versie 2003 januari 2008
Download Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificaatjaar 2006 mei 2007
Download Auditrapportage 2005 april 2006
Download Auditrapportage 2004 maart 2005
Download CKB-regeling versie okt 2003 oktober 2003