Centraal College van Deskundigen


Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is door de Stichting CKB ingesteld om de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven te beheren. Het CCvD bepaalt de inhoud van de CKB-regeling. Indien nodig wijzigt het College het document en zorgt dat dit aan alle belanghebbenden bekend wordt. Het CCvD opereert hierbij volgens het Procedurehandboek (procedures VIII en XVII). Leden van het CCvD dienen daarbij te voldoen aan bepaalde deskundigheidseisen (procedure XVI uit het Procedurehandboek). Het CCvD komt driemaal per jaar bijeen. Het Centraal College van Deskundigen CKB is als volgt samengesteld:

 

De heer E. Verhagen Netbeheer Nederland
Vacature Ministerie van Defensie
Vacature Netbeheer Nederland
De heer E. van Can Dunea (VEWIN)
Vacature KPN
Vacature Energie Nederland
De heer Drs. P.P.J.I. van der Hoorn ProRail
Vacature Rijkswaterstaat
Vacature (Uneto VNI, Vakgroep Infra)
De heer A.J.M.O. Boumans (voorzitter) Ziut (Uneto VNI, Vakgroep Infra)
De heer A. Bor Van Vulpen BV (Bouwend Nederland Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer)
De heer E. Schouten Van Vuuren Elektrotechniek (Uneto VNI, Vakgroep Infra)
Mevrouw B.C.M. Peper VolkerWessels Telecom (Bouwend Nederland Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer)
De heer F.J.A.M. Pigmans C.J.M. van Gaal B.V. (Bouwend Nederland Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer)

 

Het Centraal College van Deskundigen komt driemaal per jaar bijeen. In deze vergaderingen wordt het College geadviseerd door Certificerende Instellingen.